Mantext houdt zich bezig met grafische vormgeving. In het bijzonder met de opmaak
van schriftelijke vragenlijsten en de productie van grafieken en schema’s.

“Wat kan Mantext voor u invullen?”

Schriftelijke vragenlijsten

Mantext is gespecialiseerd in de vormgeving van schriftelijke vragenlijsten. Met een goed ontworpen enquêteformulier kunt u zich professioneel presenteren aan uw respondenten. Mantext maakt uw invulformulier aantrekkelijk, overzichtelijk en makkelijker te begrijpen.

Hogere respons door Mixed-mode methode

Een hoge respons is van groot belang. Hoe meer verzamelde data, hoe groter immers de betrouwbaarheid van de conclusies. Onderzoekers gebruiken daarom vaak de ‘Mixed-mode’ methode, het toesturen van een schriftelijke vragenlijst gecombineerd met een uitnodiging om telefonisch of via het internet deel te nemen aan het onderzoek.

“Verhoog ook de respons op uw onderzoek met een vragenlijst van Mantext.”

Tarieven

Mantext hanteert vaste tarieven voor de vormgeving van schriftelijke vragenlijsten. Per opdracht eenmalig vaste kosten, met daarnaast de kosten per pagina voor de opmaak. Vooraf kan een nauwkeurige inschatting gemaakt worden van de totale kosten.

Grafieken/schema’s

Mantext verzorgt de opmaak van grafieken, schema’s en figuren voor uiteenlopende rapportages en andere publicaties. Wilt u een onderzoeksrapport laten opmaken? Mantext verzorgt dat met plezier!

U kunt de gegevens aanleveren in Excel of Wordbestanden.

“Uw voordeel? U hebt één betrouwbaar aanspreekpunt en bespaart bovendien veel tijd.”

Opdrachtgevers

Voor wie niet? Voor verschillende opdrachtgevers zijn vele projecten succesvol afgerond. Mantext werkt(e) voor commerciële ondernemingen, maar ook overheidsinstanties en non-profit organisaties zoals zorg, onderwijs en cultuur.